logo ez

EZ Biosystems

חברת EZ Biosystems הינה ספקית עולמית של ריאגנטים שונים לטרנספקציה וביטוי גנים.

מתקני החברה ממוקמים בסמוך לאוניברסיטת מרילנד.

"פשוט, מהיר, קל ונח יותר" זו ההבטחה של EZ Biosystems עבור המדענים בקהילת מחקר מדעי החיים.

ריאגנטים לטרנספקציה – NEXT GENERATION.

אחד מתחומי ההתמקדות העיקריים של החברה הינו: פיתוח וייצור ריאגנטים – NEXT GENERATION.

"Avalanche® Transfection Reagent"
ע"י יישום המומחיות של מדעני החברה בכימיה קומבינטורית, ביולוגיה מולקולרית וביולוגיה של התא.

אנו כאן לשרת אתכם קהילת המדע!

צרו איתנו קשר