fairbiotech logo

Fair Biotech

חברת FAIRBIOTECH מייצגת איכות גבוהה ביותר ומגוון של פתרונות לחוקרים הפועלים בתחום מדעי החיים.

בחברה הנ"ל תוכלו למצוא מגוון של קיטים להפקות פלסמיד, אקסטרקציה של dna וכן מג'ל ו pcr, פיוריפיקציה של dna וכן rna, וירוס dna/rna ועוד.

אנו נשמח לספק דוגמאות לבחינת הקיטים השונים ולקדם את מחקרכם ע"י שימוש במוצרינו השונים.

צרו איתנו קשר